تماس با ما
افزودن به علاقمندیها
RSS

 

   ایسنتاگرام instagram   lenzor لنزور:سرویس اشتراک عکس

Register

ورود کاربران

عضویت در سایت، نیاز به فعالسازی ندارد، و در مدّت چند ثانیه میتوانید عضو شوید. پست الكترونيك و ساير اطلاعات شخصي افراد محرمانه تلقي شده و در اختيار هيچ كسي قرار نخواهد گرفت. اخبار مهم از تازه های سایت به اعضای سایت ارسال گردد.علوم ذن
داستان حکمت آموز (حکایت) : حرف حساب چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Administrator   
پنجشنبه ، 9 دی 1395 ، 13:27

 داستان حکمت آموز (حکایت)

حرف حساب

 

 عارفی معروف به نانوایی رفت و چون لباس درستی نپوشیده بود نانوا به او نان نداد و عابد رفت.

مردی که آنجا بود عابد را شناخت، به نانوا گفت این مرد را می شناسی؟

گفت: نه.

مردگفت: فلان عابدبود.

نانوا گفت: من از مریدان اویم، دوید دنبالش و گفت می خواهم شاگرد شما باشم، عابد قبول نکرد.

  نانوا گفت اگر قبول کنی من امشب تمام آبادی را طعام می دهم، عابد قبول کرد.

 

  وقتی همه شام خوردند، نانوا گفت: سرورم دوزخ یعنی چه؟

عابد پاسخ داد : "دوزخ یعنی اینکه تو برای رضای خدا یک نان به بندۀ خدا ندادی ولی برای رضایت دل بندۀ خدا یک آبادی را نان دادی.

گردآوری: مدیر سایت

 
داستان ذن : ﺑﺮﻭ ﻭ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺵ! چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Administrator   
يكشنبه ، 5 دی 1395 ، 18:56

 داستان ذن  : ﺑﺮﻭ ﻭ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺵ!

 

  ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻥ «ﺷﯿﻮﺍﻧﺎ» ، ﻓﺮﺩﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺗﻤﯿﺰ ﻭ ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻮﺩ. ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎﯾﺶ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺗﻤﯿﺰ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﭼﯿﻦ ﻭ ﭼﺮﻭﮎ ﺑﻮﺩ ﻭ ﮐﻔﺶ ﻫﺎﯾﺶ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺯﮔﯽ ﺑﺮﻕ ﻣﯽ ﺯﺩ. ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺷﯿﻮﺍﻧﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺷﺎﮔﺮﺩ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺗﻤﯿﺰ، ﺩﺍﺭﺩ ﺭﻭﯼ ﮐﻔﺶ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺧﺎﮎ ﻣﯽ ﺭﯾﺰﺩ ﺗﺎ ﺑﺮﻕ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﺩ ﻭ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺭﯾﺰﺩ ﺗﺎ ﺷﮑﻞ ﻭ ﻇﺎﻫﺮﯼ ﮊﻭﻟﯿﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺭﯾﺨﺘﻪ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﺪ. ﺷﯿﻮﺍﻧﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺍﻭ ﺭﻓﺖ ﻭ ﭘﺮﺳﯿﺪ: ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ؟ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺑﻌﯿﺪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﻼ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻟﺒﺎﺱ ﻭ ﮐﻔﺶ ﻭ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮﺩ ﺑﯿﺎﻭﺭﯼ؟

ﺷﺎﮔﺮﺩ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﺷﺮﻡ ﺯﺩﻩ ﮔﻔﺖ: ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺭﺍﻩ ﻣﯽ ﺭﻓﺘﻢ، ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺭﻫﮕﺬﺭﺍﻥ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﺑﻠﻨﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺍ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ: ﺍﯾﻦ ﺁﺩﻡ ﺭﺍ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﮔﺮﺩ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺷﯿﻮﺍﻧﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﺎﻥ ﻟﺒﺎﺱ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺪ ﻭ ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺗﻤﯿﺰﯼ ﻟﺒﺎﺱ ﻭ ﺟﺎﻣﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﮐﺜﯿﻒ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺭﯾﺨﺘﻪ ﺳﺎﺯﻡ ﺗﺎ ﺩﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺰﻧﺪ!

ﺷﯿﻮﺍﻧﺎ، ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﮔﻔﺖ: ﺗﻮ ﭼﺮﺍ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﮕﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﯾﮏ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﻭ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﮔﺮﺍﻧﻘﺪﺭ ﻭ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺪﺗﯽ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺩﺍﺩﯼ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺷﯿﻮﺍﻧﺎ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﯼ.

 

 ﺷﺎﮔﺮﺩ ﺟﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺣﯿﺮﺕ ﮔﻔﺖ: ﻣﻦ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﻢ!؟

ﺷﯿﻮﺍﻧﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩ:

” ﺗﻮ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﻭ ﺣﺎﮐﻢ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻮﺩﺕ ﻫﺴﺘﯽ. ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯽ ﺑﺮ ﺑﺪﻥ ﻭ ﺭﻭﺡ ﻭ ﺫﻫﻦ ﺧﻮﺩﺕ ﺣﮑﻢ ﺑﺮﺍﻧﯽ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻫﻤﺎﻥ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﭘﺴﻨﺪﯼ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﮐﻨﯽ ﻭ ﺭﺷﺪ ﺩﻫﯽ. ﻫﯿﭻ ﻗﺮﯾﺒﻪ ﺍﯼ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺗﻮ ﺍﯼ ﺟﻨﺎﺏ ﺳﻠﻄﺎﻥ، ﺑﻪ ﺫﻫﻦ ﻭ ﺭﻭﺍﻥ ﺗﻮ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﻮﺩ. ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺑﺰﺭﮒ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺭﻫﮕﺬﺭﻫﺎﯼ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﻧﺪﯾﺶ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﯽ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻭﺍﺭﺩ ﺫﻫﻨﺶ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺮﻫﻢ ﺯﻧﻨﺪ؟ ﺑﺮﺧﯿﺰ ﻭ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺪﻭﻥ ﺁﻧﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﺩ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻭ ﺗﻤﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﻣﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺍﺭﯼ ﺑﺮ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﺍﯾﻦ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺑﯽ ﺭﻗﯿﺐ ﺑﯿﺎﺭﺍﯼ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺑﻪ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺍﺭﯼ ﺩﺭ ﮐﻮﯼ ﻭ ﺑﺮﺯﻥ ﻗﺪم ﮔﺬﺍﺭ. ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺷﯿﻮﺍﻧﺎ ﺑﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﺑﺎﻟﺪ. ﺑﺮﻭ ﻭ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺵ!

 

  برای اطلاعات بیشتر، به کتاب دایرة المعارف هفت طب اصلی دنیا (جلد1) قسمت یوگا درمانی، و کتاب یوگا در هفت محله، در قسمت کنترل حواس پنجگانه و ذهن خود ، و داستانهای حکمت آموز جامع (ذن جامع) (جلددوم)، مراجعه بفرمایید.

 

«گر بر نفس خود امیری، مردی»

 
داستان حکمت آموز: حضرت سلیمان و مورچه عاشق چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Administrator   
شنبه ، 4 دی 1395 ، 19:08

 داستان حکمت آموز

حضرت سلیمان و مورچه عاشق

 

روزی حضرت سلیمان مورچه‌‌ای را در پای کوهی دید که مشغول جابجا کردن خاکهای پایین کوه بود.

 

از او پرسید: چرا این همه سختی را متحمل می‌‌شوی؟!

 

مورچه گفت: معشوقم به من گفته، اگر این کوه را جابجا کنی به وصال من خواهی رسید و من به عشق وصال او می‌‌خواهم این کوه را جابجا کنم.

 

حضرت سلیمان فرمود: تو اگر عمر نوح هم داشته باشی نمی‌‌‌توانی این کار را انجام بدهی.

مورچه گفت: تمام سعی‌‌ام را می‌‌کنم!!

 

حضرت سلیمان که بسیار از همت و پشتکار مورچه خوشش آمده بود برای او کوه را جابجا کرد.

 

مورچه رو به آسمان کرد و گفت:

خدایی را شکر می‌‌گویم که در راه عشق،

پیامبری را به خدمت موری در می‌‌آورد.

 

  تمام سعی مان را به کار گیریم،

پیامبری (راهنما و پیام آوری) همیشه در همین نزدیکی است  

 

گردآوری: مدیر سایت

 
داستان حکمت آموز: کارما چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Administrator   
جمعه ، 3 دی 1395 ، 13:52

 داستان حکمت آموز: کارما

(هر عملی را عکس العملی است مساوی و خلاف جهت آن)

 

مرد فقیرى بود که همسرش از ماست کره مى‌ساخت و او آنرا به یکى از بقالى‌های شهر مى‌فروخت، آن زن کره‌ها را به صورت دایره‌های یک کیلویى مى‌ساخت. مرد آنرا به یکى از بقالى های شهر مى‌فروخت و در مقابل مایحتاج خانه را مى‌خرید. روزى مرد بقال به اندازه کره‌ها شک کرد و تصمیم گرفت آنها را وزن کند. هنگامى که آنها را وزن کرد، اندازه هر کره ۹۰۰ گرم بود. او از مرد فقیر عصبانى شد و روز بعد به مرد فقیر گفت: دیگر از تو کره نمى‌خرم، تو کره را به عنوان یک کیلو به من مى‌فروختى در حالى که وزن آن ۹۰۰ گرم است. مرد فقیر ناراحت شد و سرش را پایین انداخت و گفت: ما ترازویی نداریم؛ بنابراین یک کیلو شکر از شما خریدیم و آن یک کیلو شکر شما را به عنوان وزنه قرار دادیم . مرد بقال از شرمندگی نمی‌دانست چه بگوید …

یقین داشته باش که: به اندازه خودت، برای تو اندازه گرفته می‌شود.

 

گردآوری مطلب از: مدیر سایت.

 
داستان ذن: کمبود امکانات و تعداد نیروی انسانی یاری دهنده، به اساتید الهی و بزرگان چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Administrator   
چهارشنبه ، 1 دی 1395 ، 15:46

 داستان ذن: کمبود امکانات و تعداد نیروی انسانی یاری دهنده، به افرادی که در راه خدا گام برمیدارند

تعداد کم گروه انسانهای خوب

 گنجشکی, با عجله و تمام توان به آتش نزدیک می شد و برمی گشت ! پرسیدند : چه می کنی ؟ پاسخ داد : در این نزدیکی چشمه آبی هست و من مرتب نوک خود را پر از آب می کنم و آن را روی آتش می ریزم … گفتند : حجم آتش در مقایسه با آبی که تو می آوری بسیار زیاد است و این آب فایده ای ندارد گفت : شاید نتوانم آتش را خاموش کنم ، اما آن هنگام که خداوند می پرسد : زمانی که دوستت در آتش می سوخت تو چه کردی ؟ پاسخ میدم : هر آنچه از من بر می آمد !!

 

توضیح

اگر, شما در مسیر سیر الی الله, تنها و بی یار هستید و دشمنان زیادی سنگ زیر پای شما می اندازند, کار خود را بکنید, هرچند در برابر لشگر شیاطین جن و انس, تعداد اندکی باشید.

استاد یحیایی, نیز, در طی این سالها, با کمترین یاری از سوی اطرافیان و..., و به تنهایی, راه خود و بخصوص نگارش و چاپ کتابها را پیمودند و, متاسفانه بخوبی نتوانستند توانایی خود در انجام ابداعات و اختراعات و نویسندگی و تدریس را بروز دهند. و اگر, کمک و امکانات لازم را داشتند, کتابهای چاپ شده, ده برابر تعداد کتابهای کنونی بود و ۱۴۰ کتابی که در برنامه خود داشتند برای استفاده عموم مردم, از قلب ایشان به صورت کتاب به رشته نگارش در می آمد. و کتابهایی که هنوز چاپ نشده است, پر از علمهای نابی است که در هیچ کتاب, مقاله, یا فیلمی هرگز, دیده نشده است. ایشان در سن حدودا بیست, تا بیست و پنج سالگی, به استادی و تسلط و تبحر در بسیاری از تکنیکها و علوم دست یافته اند! و در ۲۶ سالگی کتاب سنگین و باارزش دایره المعارف هفت طب اصلی دنیا را نوشتند!  و الان حدودا ۴۸ سال دارند، و تجربه گرانبهایی دارند که باید از ایشان بهره برد .

توضیح مطلب از مدیر سایت.

 
<< شروع < قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بعدی > انتها >>

صفحه 6 از 9

جدیدترین به روز شده ها

 

قسمت شاخه های 16گانه علوم، سایت در صفحه اصلی هرروز یا هر چند روز یکبار به روز میشود.

پاسخ پرسشها   1397.05.22

دانلود فیلمآهنگ سه‌بُعدی، صدا اطراف سر می‌چرخد 1397.05.21 

  عکس نوشته آموزنده 1397.05.21

 خبرگزاری کتاب- کتاب آیین رزم جامع 1397.04.19

 خبرگزاری کتاب (ایبنا) - کتاب درمان جامع بیماریهای کلیه، مثانه، پروستات 1397.03.29

سخنان حکمت آموز جامع  1397.03.26

عکسهای استاد 1396.12.14

  خبر خبرگزاری قرآن: کتاب آنچه از امام موسی صدر آموختم 1396.11.16

خبر خبرگزاری کتاب درباره چاپ بصیرتهای نُه‌گانه 1396.10.05

   مقالات شاگردان 1396.05.11

فهرست جدید کتابهای نوشته شده از 18 تا 24. 1396.04.20

دو کتاب که پیش‌نیاز مطالعه تمام کتابها هستند، کدامند؟ ۱۳۹۴/۰۲/۲۰

«ئی‌چینگ»و اساتیدهنرهای‌رزمی (۱۳۹۳/۰۲/۱۰).

نشانی های ورودی سایت

www.mry14mn.com

www.mry14mn.net

www.mry14mn.ir

 

پیوندهای مرجع

  ماساز آقایان , قابل توجه بیماران ، درمانجویان، و ناتوانان حرکتی

وب‌سایت ماساژ جامع 

 

 شرکت  پرتو سیستم جامع

جدیدترین کتاب استاد

«بصیرت‌های نُه‌گانه: اسرار 9 کشف‌وشهود» و «آنچه از امام موسی صدر آموختم»، چاپ شد و

«ئی‌چینگ جامع» در مرحله مجوز.  بیشتر بدانید...

 

 ایسنتاگرام instagram  نشانی اینستاگرام استاد

  instagram@master_m.r.yahyaei

 

استیکر تلگرام - نهج الجامع - بخش دوم 1395.07.19 

استیکر تلگرام - نهج الجامع - بخش اول1395.07.19  

جدیدترین مقالات

 

مقاله خواص و دستور تهیه ماءالجُبن (آب پینر یا آب ماست)  (مقالات استاد). (1395/06/08).

توجه: خبر جدید موجودی کتابها

درحال‌حاضر یک‌عدد پوستر ماساژ درمانی، و ۱۲کتاب موجود است. برای خرید، به فروش کتاب مراجعه بفرمایید.

قانون کپی برداری: استفاده از مطالب این سایت، فقط با ذکر منبع (نام و نشانی سایت) مجاز است.

این سایت، علمی، کاملاً شخصی، مستقل، و طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده؛ و عاری از هرگونه «مطالب سیاسی، و یا غیر اخلاقی» می باشد. 

Copyright © 2018. استاد محمّدرضا یحیایی-علوم:روحی,ماوراءالطبيعه,متافيزيک,هنرهای رزمی,چی کنگ,يوگا,طب,عرفان,ذن,مدیتیشن,هیپنوتیزم- استاد محمد رضا یحیایی. Designed by yektaserver.net